HiddenTag® For Name Card

Dịch vụ danh thiếp ngăn ngừa làm giả

HiddenTag® for Name Card, đối sách loại bỏ tội phạm giả danh

Làm giảm độ tin cậy và giá trị thương hiệu vì việc giả danh là nhân viên của cơ quan chức năng và doanh nghiệp nổi tiếng
Trước tình hình đó mã QR cũng sử dụng dịch vụ danh thiếp đi cùng nhưng, từ phương diện chống làm giả để lộ tính nguy hiểm, vì đối với mã QR bất kỳ ai cũng có thể thiết lập được.
HiddenTag For Name Card có thể làm tăng độ tin cậy và giá trị thương hiệu, giảm thiệt hại vì sự giả danh cho quý công ty, và chỉ thiêt lập được tại CK&B

HiddenTag® for Name Card, giải pháp kiểm tra làm giả đơn giản

명함에 히든태그 포함 - 히든태그 앱으로 검증 - 명함 위변조 여부 확인 및 주소록 저장 / 명함 사이즈 규격 : 90mm*50mm(변경가능)

Danh thiếp dáng tin cậy

HiddenTag for Name Card là dịch vụ danh thiếp được làm trên sở của giải pháp đồng nhất với ‘HiddenTag’ cung cấp dịch vụ quản lý lưu thông và chứng nhận sản phẩm chính hãng về hàng nhập khẩu chính thức trong nước, hàng xuất khẩu ra nước ngoài.
Cung cấp app nhận diện với sản xuất hình ảnh danh thiếp HiddenTag chỉ có tại CK&B, và chỉ có khả năng thông qua kỷ năng của người quản lý được CK&B giao cho sửa chữa và nhập thông tin danh thiếp.
인식 후 명함 정보와 원본 데이터, 실제 인물 대조

Áp dụng marketing ưu việt

Khác với danh thiếp thông thường, có thể đăng ký vào mục địa chỉ một cách đơn giản và có thể làm cho nó nhận diện chính xác về bản thân với đối phương. 한 번 주고 받은 명함으로 조직 이름, 개인 이름 등 정보를 확실하게 인지시키기 가능

Danh thiếp mà bất kỳ ai cũng có thể kiểm tra được thật hay giả mạo một cách dễ dàng

Có thể kiểm tra dễ dàng việc giả mạo của danh thiếp thông qua ứng dụng điện thoại, mà không cần cài đặt máy quét hoặc chương trình đặc biệt khác. Ứng dụng chính thức cần thiết để kiểm tra giả mạo có thể tải trên Google Play, App Store, One store, 5 trang tại Trung Quốc.

Chương trình hệ thống HiddenTag® for Name Card

인사 정보 및 사진 템플릿 전달 - 명함 및 랜딩페이지 제작 - 고객사 컨펌 후 납품

Tính năng thiết kế tự do

Danh thiếp HiddenTag thông thường

Được chế tạo đơn giản sử dụng BI, CI của doanh nghiệp. Có khả năng với tất cả HiddenTag wide hoặc HiddenTag thông thường.

Hình ảnh danh thiếp HiddenTag

Sử dụng hình mà bạn đã gửi cho chúng tôi để làm danh thiếp.

Thiết kế danh thiếp HiddenTag

Có thể đạt được đồng thời cả hai yếu tố gồm thẫm mỹ và tính năng của một thiết kế hoàn hảo

Trang mobile

Hỏi đáp online 1:1 Hỏi đáp bằng điện thoại 02-453-8416
TOP