HiddenTag® For C.O.P.

Sự bảo vệ hoàn hảo đến cả hình ảnh cấp FULL HD

HiddenTag(HiddenTag For C.O.P) tem hologram thông minh

HiddenTag là giải pháp xác nhận hàng chính hãng mà không phải bất cứ ai cũng có thể dễ dàng phục chế được, sử dụng kỹ thuật thủy vân tiêu chuẩn tân tiến nhất thế giới.

HiddenTag, giải pháp quản lý tổng hợp thương hiệu

히든태그 도입 - 제품 위조 방지 - 불법 복제품 대응 - 투명한 유통관리 - 소비자와의 커뮤니케이션 - 모바일 브랜드 마케팅 - 히든태그 커머스 입점 - 브랜드 가치 극대화

Thương hiệu hiện tại trên thị trường

중국 수출 제품 3개 중 1개가 짝퉁 / 제품 가격 표준화의 어려움으로 인한 매출 감소 / 소비자 피해로 인한 제품 가치 및 브랜드 신뢰도 하락

Hệ thống bảo mật đa chủng loại

HiddenTag là dịch vụ xác nhận hàng chính hãng đa chủng loại được cấu tạo bởi sự giám sát dựa vào máy chủ sau cùng, kiểm chứng tem, nhãn dựa vào điện thoại thông minh, kiểm chứng bằng mắt thường qua tem, nhãn.
Hơn nữa, có thể cung cấp dịch vụ liên kết với nhiều thông tin để phân biệt Identily của điện thoại vốn có.
1.육안 검증(홀로그램, 디자인) / 2.앱을 통한 검증(라벨 고유 데티어 검증) / 3.서버 모니터링을 통한 검증(사용자GPS, 인식횟수, 인식패턴)

Phác họa tem

Tìm ra, lưu trử thông tin bằng phương pháp mà con người không thể nhận biết được.
Vì vậy mặc dù có hàng triệu hình ảnh tuy nhìn giống nhau, nhưng có thể liên kết thông tin vốn có để làm xuất hiện định danh khác với tất cả cái khác.

Dịch vụ mobile đa dạng

Có thể cung cấp nhiều dịch vụ mobile thông qua mạng internet không dây.
App HiddenTag có khả năng thao tác trên điện thoại thông minh. Không những hỗ trợ chỉ tại Hàn Quốc mà kể cả các trang app tại các địa phương của Trung Quốc và cả trên toàn cầu.

So sánh giải pháp xác nhận hàng chính hãng hiện có với HiddenTag

HiddenTag vượt trội về tính kinh tế, hỗ trợ nhiều loại điện thoại thông minh, tính bảo mật dựu vào kỹ thuật độc lập, thiết kế phù hợi trong việc marketing thương hiệu.
Hơn nữa là giải pháp xác nhận hàng chính hãng duy nhất mà người tiêu dùng có thể kiểm tra được bằng điện thoại thông minh một cách dễ dàng.
HiddenTag® For C.O.P. Hologram thông thường Mã QR NFC&RFID
Tính bảo mật ★★★ ★★★
Tính năng ★★★ ★★★ ★★★
Tương thích ★★★ ★★★
Thết kế ★★★ ★★☆ ☆☆
Tính kinh tế ★★★ ★★★ ★★☆

Hologram thông thường

Người tiêu dùng thông thường không thể phân biệt được hologram thật với hologram giả bằng mắt thường. 일반 홀로그램 이미지

Mã QR

Mã QR là kỹ thuật mở, không có tính bảo mật. Không phù hợp với dịch vụ xác nhận hàng chính hãng. QR코드 이미지

NFC & RFID

NFC(RFID) làm giảm tính kinh tế vì thiết bị sản xuất với chi phí sản xuất rất cao.
Hơn nữa, không nhận dạng được theo tần số quay của từng quốc gia và không được hỗ trợ trên iOS.
NFC, RFID 이미지

Hiệu quả của việc sử dụng HiddenTag

Phần lớn khách hàng đều có nhiều lý do để lựa chọn HiddenTag của chúng tôi. 투명한 유통관리:모니터링을 통한 유통이력 확인. 채널별 유통현황 파악. / 매출 20% ~ 30% 상승:중국 내 이미테이션 제품 비율 33% 추정. 고객사 평균 발주 증가량 30%. / 브랜드 신뢰도 강화:가품 화장품 사용자의 피해 감소. 사용자의 브랜드 충성도 상승. / 브랜드 친밀도 향상:소비자와 모바일 커뮤니케이션 가능. 고객관리 채널 확대.

Quản lý lưu thông rõ ràng

Bảo vệ giá trị của sản phẩm làm tăng doanh thu bằng việc quản lý lưu thông rõ ràng.
  • Quản lý lưu thông trái phép qua việc kiểm soát và giám sát
  • Tăng lượng sản xuất thông qua việc phát hiện lưu thông trái phép
히든태그 주문량 그래프 / 히든태그 도입 후, 지속적 모니터링을 통해 단속시점이 지나면 주문량이 상승합니다.

Hỗ trợ cơ quan điều tra

Hỗ trợ quá trình điều tra, kiểm tra hàng giả của cơ quan cảnh sát du lịch và hải quan Seoul, thực tế đã sử dụng giải pháp chứng nhận hàng chính hãng để phát hiện ra 15 tỷ sản phẩm giả. 실제 단속 적발 뉴스 보도 사례

Mở rộng kênh kết nối với người tiêu dùng

Khách hàng xác nhận thông tin sản phẩm thông qua HiddenTag là người tiêu dùng đã mua sản phẩm công ty khách hàng. HiddenTag cung cấp kênh có thể kết nối với người tiêu dùng trên mobile như thế này.
Có thể kết nối với người tiêu dùng qua điện thoại bằng nhiều phương pháp như hướng dẫn về cách sử dụng, dịch vụ video, cung cấp phiếu giảm giá nhằm khuyến khích nhu cầu tái mua hàng ..v..v.

Dịch vụ chống giả uy tín số 1

HiddenTag đang được tin dung bởi hơn 800 doanh nghiệp trên toàn thế giới
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi qua điện thoại số: 02-453-8416
TOP