HiddenTag®

Dịch vụ chống hàng giả

Dịch vụ chống hàng giả

Digital watermarking là công nghệ chèn những thông tin đặc trưng hay ID của người sử dụng vào nội dung kỹ thuật số, có thể ngăn chặn dược hành vi sao chép bất hợp pháp, bảo vệ được quyền sử hữu trí tuệ và có thể đưa ra được căn cứ chính xác về quyền tác giả.
HiddenTag for C.O.P.

WATERMARK - CÔNG NGHỆ NGUỒN CỦA HIDDENTAG

Watermark là công nghệ chèn và phát hiện ra các thông tin kỹ thật số đã được mã hóa và không thể nhìn thấy bằng mắt thường có trong các nội dung kỹ thuật số.
HiddenTag for C.O.P.

Nguyên lý của HiddenTag: Tiện lợi cho người tiêu dùng, Tính bảo mật tối ưu

HiddenTag là công nghệ O2O sử dụng kỹ thuật mã số hóa vào cả nội dung và vật thật, bảo vệ được nhiều loại sản phẩm cũng như thu thâp dữ liệu.
HiddenTag for C.O.P.

Thành phần cấu tạo HiddenTag

HiddenTag dịch vụ thông qua ứng dụng di động của người tiêu dùng có thể truy suất và gửi về hệ thống máy chủ để kiểm tra các thông tin được ẩn trong các con tem

TOP