HiddenTag®Biz

Dịch vụ giám sát tổng hợp online/ofline

Dịch vụ O2O

HiddenTag Biz là dịch vụ quản lý tổng hợp các khách hàng online bằng cách cấp cho mỗi khách hàng một id nhận diện.
Chỉ với HiddenTag, tất cả các yếu tố offline như sản phẩm, con người, địa điểm, … đều có thể quản lý online.
비즈1

Ứng dụng được sử dụng tại hơn 180 quốc gia

HiddenTag là ứng dụng được sử dụng bởi người dùng đến từ hơn 180 quốc gia.
Thông qua ứng dụng HiddenTag, các thương hiệu có thể dễ dàng tiếp cận đến với người sử dụng đến từ các quốc gia đang tập trung đến như Trung Quốc, Việt Nam, Thái Lan, Nhật Bản, …
비즈2

Quản lý ngay lập tức thông tin mua hàng

Các doanh nghiệp luôn gặp khó khan trong việc quản lý các kênh bán hàng online/offline trong và ngoài nước.
Với sự hỗ trợ của HiddenTag, các doanh nghiệp có thể quản lý ngay lập tức những ai đã mua gì ở đâu.
비즈2

Nguồn user cao cấp

Người sử dụng ứng dụng HiddenTag chính là những người sử dụng cao cấp có sẵn mà không cần thêm các target mới. 비즈2

Tính năng của HiddenTag Biz

Cung cấp dịch vụ phù hợp với mục đích sử dụng của khách hàng 비즈2

Tính năng của HiddenTag Biz

Quảng cáo qua di động 비즈2
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi qua điện thoại số: 02-453-8416
TOP