Service

히든태그의 주요 서비스를 소개합니다.

Dịch vụ chống giả

HiddenTag C.O.P

HiddenTag là giải pháp xác nhận hàng chính hãng sử dụng công nghệ watermarking tân tiến nhất thế giới.
 

Xem tiếp

Dịch vụ quản lý phân phối, theo dõi và kiểm soát

HiddenTag Trace

Quản lý được tình trạng sản xuất và phân phối sản phẩm thông qua việc sử dụng dãy số HiddenTag duy nhất.
 

Xem tiếp

Dịch vụ quản lý và phân tích Big Data

HiddenTag Data Analysis

Quản lý được tình trạng sản xuất và phân phối sản phẩm thông qua việc sử dụng dãy số HiddenTag duy nhất.
 

Xem tiếp

Dịch vụ nền tảng giám sát tổng hợp

HiddenTag Biz

Nền tảng giám sát tổng hợp được cấu thành bởi ứng dụng di động thu thập các dữ liệu quét tem và máy chủ quản lý, phân tích, thống kê và báo cáo dữ liệu thu thập được.
 
 

Xem tiếp

Service Status

Global HiddenTag

Nền tảng dịch vụ HiddenTag bảo vệ giá trị thương hiệu của các doanh nghiệp và liên tục mở rộng thị trường toàn cầu
 
 
 

Xem tiếp

Dịch vụ HiddenTag bao gồm

 
LABEL

LABEL

Thiết kế theo yêu cầu của từng
khách hàng
Xem tiếp
 
APP

APP

Sử dụng được trên
toàn thế giới
Xem tiếp
 
SERVER

SERVER

Quản lý, phân tích, thống kê,
báo cáo các dữ liệu
Xem tiếp
TOP