HiddenTag® For Multimedia

Dịch vụ bảo vệ quyền lợi quản trị nội dung

HiddenTag® For Multimedia

Là giải pháp được tạo ra nhờ kỹ thuật thủy vân số tốt nhất trong ∙ngoài nước.
Thông qua kỹ thuật gắn nhãn thông tin nội dung nhanh chóng và chính xác cung cấp dịch vụ nhận diện nhiều nội dung cùng với việc bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ.
원본 콘텐츠 > 저작권자 정보 워터마킹 > 유통, 변환 및 복제 > 워터마크 검출 > 삽입 워터마크 정보 추출

Hình ảnh

 • Phân tích nhanh chóng và chính xác thông tin về file hình ảnh được lưu thông bằng on·offline
 • Quảng bà doanh nghiệp nổi trội qua việc nhập tự động của hình ảnh và logo
 • Sử dụng phương pháp nhập siêu thông tin đa chiều và bảo vệ hình ảnh quân dụng, y tế, Professional Photograph ..v..v

Audio

 • Bảo vệ quyền sử hữu trí tuệ toàn diện của nguồn âm thanh lưu thông on∙offline
 • Bảo đảm chắc chắn quyền sở hữu trí tuệ và tìm ra phục chế trái phép của dữ liệu Audio

Video

 • Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ của nhiều nội dung hình ảnh đa dạng như video giáo dục, phim, phim hoạt hình, IPTV ..v..v.
 • Sau khi nhập Watermark trên quảng cáo, giám sát thời gian quảng cáo được phát sóng thực tế thông qua việc phân tích

HiddenTag Invisible

HiddenTag Invisible được nhập trên hình ảnh thông tin không thể kiểm tra được về mặt thời gian.
Thông qua máy phân tích đặc biệt có thể chứng minh và kiểm tra quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm hình ảnh.
Invisible 워터마크 삽입 이미지 = 원본과 차이 없음

 • Chứng minh quyền, quyền sở hữu trí tuệ và tìm ra(FingerPrinting) nội dung đang lưu hành trái phép
 • Giám sát nội dung bằng phân tích/nhập siêu thông tin
 • Bí mật và truyền đạt thông tin cá nhân
 • Phân tích nhanh chóng và chính xác về file hình ảnh được lưu hành on∙offline
 • Sử dụng nhập siêu thông tin đa chiều và bảo vệ hình ảnh quân dụng, y tế, Professional Photograph ..v..v
 • Định dạng file: JBG, TIFF,BMP, GIF, TGA ..v..v(có khả năng hỗ trợ theo yêu cầu của người dùng)
 • Kích thước nhỏ nhất của hình ảnh: 64*64
 • Kích thước tối đa của hình ảnh: 10,000*10,000(có khả năng hỗ trợ lớn hơn kích thước tối đa cho người dùng)

Nơi giao hàng

한국관광공사, 국립중앙박물관, 문화재청, 남해군천, KBS, SBS 외 다수 납품

HiddenTag Visible

HiddenTag Visible biểu thị không rõ ràng thông tin muốn nhập.
Với việc này nhằm ngăn chặn sự dùng trộm ác ý và thể hiện rõ quyền sở hữu trí tuệ về tác phẩm hình ảnh.
원본 이미지 + Visible 워터마크 = Visible 워터마크 삽입 이미지

 • Nhập Logo người sử dụng
 • Cung cấp tool thay đổi màu sắc và phông chữ kiểm tra khi soạn thảo thông tin
 • Hỗ trợ định dạng truyền thông một cách đa dạng
 • Hoạt động độc lập trong phần cứng máy tính và OS đa dạng
 • Xử lý thời gian thực và xử lý Batch
 • Hỗ trợ thư viện S/W có khả năng hỗ trợ hoàn cảnh đa dạng
 • Xử lý linh động nhu cầu người sử dụng bằng việc cung cấp SDK
 • Cấu tạo bằng máy nhập(Embedder)

Nơi giao hàng

한국관광공사, 한국복사전송권협회, 삼성디지털이미징 외 다수 납품
Hỏi đáp online 1:1 Hỏi đáp bằng điện thoại 02-453-8416
TOP